Słownik pojęć o e-learningu

Słownik pojęć o e-learningu


Wyszukaj pojęcia używając tego indeksu

Specjalne | A | Ą | B | C | Ć | D | E | Ę | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | Ń | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie

Strona:  1  2  (Dalej)
  Wszystkie

A

Access point

Urządzenia zapewniające bezprzewodowy dostęp do sieci lokalnej lub sieci Internet poprzez fale radiowe. Bezprzewodowe punkty dostępowe.

B

Blended learning

Forma studiów łącząca tradycyjne nauczanie z nauczaniem przez Internet. Sprawdź jak to działa w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, zapraszamy do odwiedzin.

C

Czat

Synchroniczne narzędzie do wymiany informacji między uczestnikami przedmiotu. Potoczna nazwa konsultacji przeprowadzanych w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu.

E

e-kontent

Zbiór materiałów stanowiących pierwotne treści kursu, czyli takie które istniały w momencie uruchomienia przedmiotu. Sprawdź jak jest przygotowany e-kontent Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, zapraszamy do odwiedzin.

F

Forum

Asynchroniczne narzędzie do wymiany informacji oraz prowadzenia dyskusji pozwalające również na przesyłanie załączników.

H

Https

Szyfrowana wersja protokołu HTTP, zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych. Występuje podczas logowania do platformy e-learnigowej.

K

Komunikator

Narzędzie pozwalające na przesyłanie natychmiastowych komunikatów pomiędzy dwoma lub więcej komputerami, poprzez sieć komputerową.

L

Layout

Zbiór elementów graficznych, czcionek oraz ikon stanowiących szatę graficzną platformy e-learningowej.  Sprawdź jak jest przygotowany layout materiałów e-learningowych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, zapraszamy do odwiedzin.

LCMS

Nazwa skrócona oprogramowania służącego do projektowania, tworzenia i testowania zawartosci szkoleń e-learning oraz zarządzania zasobami i uczestnikami procesu nauczania przez Internet.

Logowanie

Czynność niezbędna do wykonania, aby w pełni korzystać z dostępu do zasobów platformy e-learnigowej.

Strona:  1  2  (Dalej)
  Wszystkie